ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

รวมภาพกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแลระบบ


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
กองการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกียรติสกล ใหญ่พงศกร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนวลใย  อุสาพรหม
นักวิชาการศึกษา

นายวุฒิศักดิ์  สิทธิ
นักพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศธร  ศรีสุวอ
สันทนาการ

นางบุษดี  ไชยสุโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวันเพ็ญ วะชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนริศรา  สุทธิ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุภารัตน์  โคตรพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรุ่งนภาภรณ์  บุตรราช
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:41 น.