ทรงพระเจริญ


คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

รวมภาพกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแลระบบ


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
สมาชิกสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางวารี ธวัชวะชุม
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหว้า


นายวีระ  วะชุม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาหว้า


นางอารีรัก  วะชุม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหว้า
นายทาใส  วะชุม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัชวาล  วะชุม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายศรีวิไล  วะชุม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางชลลดา  เสมาธรรมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเกียรติ  ราชชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายไพบูรณ์  บุนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

นางวัชราภา  ผาดไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแสวงชัย  บุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:37 น.